De onderwerpen in mijn werk komen uit mijn directe omgeving en hebben een
relatie met natuur of ruimte.Tegenstellingen spelen hierbij een belangrijke rol.
Plat, ruimtelijk,natuurlijk, kunstmatig, waarneming en verbeelding zijn
terugkerende contrasten. Schetsen, krantenknipsels, collages en eigen foto's,
die ik op de computer bewerk, vormen mijn beeldarchief waaruit ik selecteer. Ik
ga associatief te werk waarbij afwisselend vorm of restvorm het beeld bepaalt.
Bewust laat ik de oorspronkelijke context van mijn onderwerp los. Er onstaat een
nieuwe realiteit met herkenbare elementen. Ik streef naar een sober en helder
beeld waar tegelijkertijd ook ruimte is voor de toeschouwer om er zelf betekenis
aan te geven.


Mijn werk bestaat uit diverse drukgangen waarbij ik
grafische technieken met elkaar combineer. Hoogdruktechniek is in mijn recente
grafiek het vertrekpunt. Uit plaatmateriaal zaag ik vormen. Vaak combineer ik
losse onderdelen op de prent. Tijdens het inrollen van de vorm laat ik soms
meerdere kleuren in elkaar overlopen of meng ik deze op de drukvorm. Deze
werkwijze geeft mij de mogelijkheid om tijdens het afdrukken te reageren op het
beeld en nieuwe besluiten te nemen. Hoewel ik een schets als uitgangspunt
gebruik ligt mijn concept niet vast. Het drukproces is voor mij niet gelijk aan
het uitvoeren van een plan. Ik zie grafiek in de eerste plaats als een beeldend
uitdrukkingsmiddel. Het reproductiekarakter van deze techniek gebruik ik vooral
om de diverse mogelijkheden binnen het beeld te onderzoeken en vast te leggen.

Bron: Leonie van Santvoort